English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

足球外围官网入口


Layunin ng PG&E na bawasan pa ang mga panganib ng mabilis na kumakalat na sunog at panatilihing ligtas ang aming mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan. Alamin ang tungkol sa aming mga hakbang sa kaligtasan, kasama ang kung paano kayo maaapektuhan ng isang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).


电竞外围投注平台

足球外围官网入口


足球外围官网入口

足球外围app官网

Bago pa magka-wildfire: Kailangang maghanda tayong lahat体育外围首页

Alamin ang magagawa ninyo ngayon para mapaghandaan ang tumitinding panganib ng mga mabilis na kumakalat na sunog, at alamin rin ang ginagawa ng PG&E para maiwasan at mapaghandaan ang mga mabilis na kumakalat na sunog. Sumali sa webinar ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o mabilis na kumakalat na sunog.

外围投注app

Sa oras ng isang wildfire: Tumanggap ng mga bagong pahayag体育外围首页

Sa oras ng mabilis na kumakalat na sunog na umaapekto sa serbisyong PG&E, tumanggap ng pinakabagong impormasyon. Bukod rito, gamitin ang aming mapa para alamin kung aling mga lugar ang apektado.

体育外围app官网

Pagkatapos ng isang wildfire: Kung ano ang dapat gawin体育外围首页

Alamin ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ng koryente at proseso ng muling pagbangon.

足球外围官网入口

外围投注app

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)体育外围首页

Alamin ang tungkol sa karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na ginagawa namin para lalo pang mabawasan ang mga panganib sa wildfire at matulungang maging ligtas ang mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan namin.

最安全的外围足球

Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)体育外围首页

Kapag ipinahayag na magkakaroon ng malakas na hangin at may kalagayan ng pagkatuyo, kasama ng mataas na panganib ng sunog, posibleng kailangan naming patayin ang koryente para sa kaligtasan.

足球外围软件

Gawain sa tumutubong halaman para mabawasan ang mga panganib sa wildfire体育外围首页

Lalo kaming nagsisikap para ilayo ang mga puno at sanga sa mga kable ng koryente sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog.